Uzavření nové KS

12.03.2019

Rádi bychom Vás informovali o uzavření nové kolektivní smlouvy (KS) na následující dva roky. KS byla uzavřena s těmito novými body.


1. KS se uzavíra na 2 roky - za uzavření obdrží zaměstnanci bonus 4.000 korun v dubnové vyplatě (vyplacené v květnu) v roce 2019 a také v roce 2020. Celkem tedy 8.000 korun.

2. Nárust platů na dělnických pozicích v rozpětí 7,2%-10%. Nárust se bude řídit níže přiloženou tabulkou. Pokud má zaměstnanec osobní ohodnocení, tak mu bude sníženo na 50%, pokud převyšuje 1.000 korun v roce 2019. V roce 2020 mu pak bude osobní ohodnocení zrušeno úplně.

Nárust u office zaměstnanců bude v rozpětí 0%-10,8% (0% dostanou zaměstnanci ve zkušební době. Minimální nárust bude 3,8% v roce 2019, resp. 4,1% v roce 2020).

3. Za 15 let ve firmě obdrží zaměstnanec bonus ve výši 15.000 korun. Doposud byla maximální častka 10.000 korun za 10 let.


4. Po odpracování 7 let ve firmě bude mít zaměstnanec další 1 den dovolené navíc (tedy 6).

5. Příspěvek na penzijní spoření se zvedá o 100 korun, maximálně tedy 900 korun.

6. Platnost nové KS bude od 1.4.2019, kdy také dojde k nárustu mezd. Nárust tedy nastane o 2 měsíce dříve oproti stávající KS.

Všechny ostatní body KS zůstávají v platnosti dle stávající KS a jejich dodatků (EBITDA, pololetní bonus, docházka, ... se nemění).