Odměna 4.000 již v květnové výplatě

23.05.2018

Na základě žádosti zaměstnanců byl mezi odbory Dymos a vedením společnosti sepsán dodatek ke kolektivní smlouvě (KS), že odměna ve výši 4.000 korun bude vyplacena již v květnové výplatě (vyplacena v červnu).

V dodatku byla zohledněna i skutečnost, že na bonus měl nárok pouze zaměstnanec, který ve firmě pracuje minimálně 40 dnů. Tato doba byla dodatkem snížena na 20, aby i noví zaměstnanci tento bonus dostali, protože by jim posunutím o měsíc (z června na květen) nárok na tento bonus nevznikl.

Sepsaný dodatek přikládáme níže nebo si jej můžete stáhnout spolu s KS v odkazu ke stažení.