Odborové příspěvky - návrat daně

11.01.2017

Od 9.1.2017 bude možné si u Broni Novákové vyzvednout potvrzení o výši příspěvků odborům pro jednotlivé členy. Tuto částku je možné si odečíst z daní  ve výši 15% z celkové roční zaplacené sumy. 

Př.: Zaplacený roční příspěvek 2500kč, návrat daně 375Kč.

Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením § 15 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o daních z příjmů) může poplatník - člen odborové organizace uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmu fyzických osob také určitou část hodnoty členského příspěvků zaplaceného odborové organizaci.