Konference - ustanovení a hlasování

31.10.2017

Na konference dne 21.10. bylo odhlasováno a odsouhlaseno následující:

Odsouhlasený návrh akci a rozpočtu na rok 2018:

1/ Akce ZOO (příspěvek 1 návštěvy max 400 korun na člena) - ANO 

2/ Akce Paintball (cena akce 12.000 korun) - NE

3/ Příspěvek na masáže (max 300 korun na člena) - ANO

4/ Divadlo/koncert/muzikál (příspěvek 60% ceny 1 vstupenky) - ANO

5/ Akce sklípek (odborová návštěva, příspěvek 60% na člena) - ANO

6/ Nákup 2. pípy, pokud bude 1. vytížená - NE

7/ Uspořádání dětského dne (max 75.000 korun) - ANO

8/ Poukazy pro rok 2017 (Kaufland, Tesko) - Kaufland

9/ Poukazy pro rok 2018 (Kaufland, Tesko) - Kaufland

10/ Hodnota stravenek 40% ročních příspěvků člena - ANO

11/ Konečné rozhodování o těchto akcích a dalších (výbor nebo výbor a zvolení  důvěrníci) - VÝBOR

Jedná se o akce, které byly navrženy a buď předschváleny nebo zamítnuty. O akcích, které schválí výbor budete informováni.