Konference 2018 - hlasování

13.11.2018

Dne 10.11.2018 proběhlo na konferenci následující hlasování.

1. Vánoční poukazy budou opět Kaufland.

2. Poukazy budou ve výši 45% měsíčních odvodů každého člena (Př. kdo zaplatí na odborových příspěvcích 2000,-, dostane poukaz ve výši 900,-).

3. Zaměstnanci by chtěli 100% příspěvek na dopravu nahradit paušálním příspěvkem pro každého (zařadíme to jako bod do nového kolektivního vyjednávání v roce 2019).

4. Zaměstnanci již nechtějí krátit vánoční bonus přesunem části bonusu do jiných bonusů (v současné době se ze 110% vánočního bonusu přesunulo 30% do srpnového bonusu. Další přesun zaměstnanci nechtějí).

5. Navýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění o 200,- (zařadíme to jako bod do nového kolektivního vyjednávání v roce 2019).

6. Navýšení docházkového bonusu - NE.

7. Zavedení Sick Days - NE

8. Zavedení Free Days - ANO. Pokud se z dovolené 20+5 stane 20+7 (20 dnů dovolené + 7 dní free days. Free days se chová jako dovolená s tím rozdílem, že nevybranou část zaměstnavatel v novém roce proplatí. Dovolená tuto možnost nemá).

9. Zaměstnanci chtějí stravenky místo obědu  (zařadíme to jako bod do nového kolektivního vyjednávání v roce 2019).

10. Uzavření kolektivní smlouvy na 1 rok - NE. Zaměstnanci souhlasí s uzavřením na dva roky v případě, že firma každý rok vyplatí bonus 4000,- jak je to v HMMC.

11. Zavedení bonusu za senioritu - ANO. Zohlednění seniority v bonusech, tak je je to momentálně v letním bonusu.

12. Členové odhlasovali pravomoc vedení odborů Dymos při hlasování o akcích (není třeba dělat ankety mezi členy. O akcích jako ZOO a podobně může hlasovat pouze výbor, čímž se hlasování velmi urychlí).

13. Příspěvek na kulturu 500,- (odbory Dymos přispějí vše zaměstnancům 500,- na kulturní aktivitu - divadlo, kino, nákup permenenky, sportovních akcí, atd 1 krát za rok. Nutné předložit účtenku).

14. Odměna za odpracované roky ve firmě. Současný stav je: po 3 letech 3.000,-, po 5 letech 5.000,- a po 10 letech 10.000,-. Návrh odborů nebude po 15 letech 15.000,-, ale za každý rok nad 10 let ročně 3.000,-.