Kamery na linkách

01.12.2016

Na základě stížnosti zaměstnanců jsme podali dotaz na vedení fimy týkající se instalace kamerového systému na linkách. Firma je povinna toto projednat nebo oznámit Ústavu pro ochranu osobních údajů, včetně důvodu proč byly kamery instalovány, jestli se záznam ukládá a kdo má k němu přístup.

Žádost přikládáme níže:

Vše řeší  §316 zákoníku práce, body 2,3)

(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

(3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.