Dodatek č. 4 KS

24.08.2018

Dnes 24.8. byl podepsán dodatek č. 4 KS. 

Důvodem sepsání dodatku byl požadavek zaměstnanců týkající se rozdělení výrobního bonusu na 2 bonusy. Bonus, který byl dle původní KS vyplacen v listopadové výplatě ve výši 110%, bude v současné době vyplacen jako 30% bonus ve výplatě za měsíc srpen a zbylá část v listopadové výplatě ve výši 80%. 

K rozdělení došlo na základě průzkumu našeho HR oddělení, kdy rozdělení bonusu chtělo 65% zaměstnanců. Kladně se k rozdělení postavili i odbořáři na konferenci, která proběhla 21.10.2017.

Donesla se k nám informace, že jsme podpis tohoto dodatku zdržovali. Chtěl bych tímto situaci vysvětlit: Vedení společnosti na tomto dodatku pracovalo několik měsíců a k nahlédnutí nám ho poslali 22.8.2018.

Navíc se nám v tomto 2 stránkovém dodatku nelíbil bod, týkající se vyplacení bonusu 30%, který byl podmíněn splněním pololetního plánu. V případě, že by tento plán splněn nebyl, ale byl splněn plán roční, tak by zmíněný 30% propadl. 

Původní znění a úprava zde:

PůvodníPrvní část bonusu ve výši 30% základní měsíční mzdy je splatná při splnění pololetního výrobního plánu ve výplatním termínu pro mzdy za měsíc srpen.

Aktuální: První část bonusu ve výši 30% základní měsíční mzdy je splatná při splnění pololetního výrobního plánu ve výplatním termínu pro mzdy za měsíc srpen. Za předpokladu, že nebyl splněn pololetní výrobní plán, nicméně byl splněn plán roční, zaměstnancům náleží tato (první) část bonusu se splatností ve výplatním termínu pro mzdy za měsíc listopad.

Další změnou je proplacení jízdného z 50% na 100% a úprava rozhodných období pro jednotlivé bonusy.

Dodatek bude k nahlédnutí v sekci ke stažení.