Dodatek č. 3 KS

24.08.2018

Dne 1.6. byl podepsán 3. dodatek ke stávající KS (kolektivní smlouvě) týkající se otcovské poporodní péče. 

Pokud otec zůstane s dítětem po porodu doma 1 týden, tato doba nebude mít vliv na bonusy.

Dodatek je k nahlédnutí v záložce ke stažení.