BONUS 4.000 KČ

02.06.2017

Na základě žádosti pracovníků byl podepsán dodatek ke KS, týkajícího se bonusu 4.000 kč. 
Tento bonus bude vyplacen již v červnu (za květnovou výllatu).