EBITDA 2016

14.11.2016

Dne 1.11. jsme požádali vedení firmy o vyjádření k vyši ebitdy, která bude vyplacena v následujícím měsíci. Dle vyjádření prezidenta a personálního oddělení bude výroční bonus vyplacen v plné výši 110%.