1. Kolo vyjednávání 2019

30.01.2019

Dne 29.1.2019 proběhlo 1. kolo vyjednávání mezi odbory Dymos a vedením společnosti. Firma reagovala na náš návrh (Nová KS - návrh odborů).

Vyjednávání se zúčastnili:

Za odbory: M. Bilčík, L. Rambousek, D. Hroník, B. Nováková

Za vedení: R. Všolek, A. Cibík, L. Andruška, P. Kesely, pan Kwon

Protinávrh, na který jsme čekali měsíc a půl, obsahoval návrh navýšení mezd na dělnických pozicích o 7,5%, pro office individuálně a ostatní věci byly zamítnuty. 

Protinávrh v plném znění vám dáme k nahlédnutí, jakmile nám ho předá personální oddělení, což by mělo být zítra 31.1.2019.

Ze strany vedení bylo navrženo zrušení 25 dnů dovolená s tím, že dovolená bude pouze 20 dnů a zbylých 5 dnů bude Happy days. Tento pojem nemusíte hledat, protože ho nikde nenajdete. Je to ale obdoba sick days s tím rozdílem, že tyto dny si nemůžete vybrat, kdy se vám zlíbí, ale kdy vám to zaměstnavatel schválí. V případě, že vám to neschválí nebo si je do konce roku (resp. ledna následujícího roku) nevyberete, tak budou tyto dny proplaceny. Na konferenci se v 7. bodě hlasování tato změna zamítla v jasném poměru. Tímto jsme tento bod vyloučili z dalšího vyjednávání. Vedení se nám sice snažilo říct, že jsme to špatně vysvětlili a vy jste to nebyli schopni pochopit, ale není se o čem bavit. V případě, že by jste ovšem změnili názor, můžeme si na další konferenci tento bod odhlasovat a návrh firmy přijmout. Pokud mají jiný názor nečlenové, tak je tímto žádám, aby se přihlásili do odborů a tento bod odhlasovali příště s námi.